Leikestua Barnehage

Liten og intim barnehage, hvor det er viktig å finne de gode barndomsopplevelsene

 

 

Barnehagens  visjon

"Læring, lek , musikk og glede, alltid hjertelig tilstede"

L´Eikestua er en liten 2 avdelings barnehage som har holdt til nær Asker sentrum i 29år. Barnehagens satsningsområde er musikk.

Musikk, fysisk aktiviteter og sosial kompetanse.

Et av våre grunnleggende arbeid i barnehagen er å jobbe med sosial kompetanse. Som en god hjelp til dette tema bruker vi Steg for Steg. Et pedagogisk opplegg som bygger på Sosial kompetanse.

Barnehagen er blitt en pilotbarnehage i Asker for "Grønt Flagg". Foundation of Enviromental Education (FEE) som gir ut "GRØNT FLAGG" er en internasjonal organisasjon, rettet mot barnehager og skoler, som setter miljø i fokus.

L´Eikestua barnehage er en privat foreldredreven barnehage som eies av stiftelsen Barnas Asker. Barnehagen ble opprettet høsten 1988 og består av en småbarn og en storbarnsavdeling.

Barnehagen ligger i ett veletablert boområde med landlige omgivelser i tilknytning til Hønsjordet. Her er det muligheter for både vinter og sommeraktiviteter for barna. Det er 10 minutters gangavstand til Asker sentrum med tog/buss, hvor vi besøker torget og benytter oss av de kulturelle tilbudene som finnes der.