Barnehageplass

 

Vi ønsker dere hjertlig velkommen som søkere til oss her i L´Eikestua barnehage. 

Hovedopptak skjer sammen med kommunen, og søknadsfrist er den 1.mars. Dersom det er ledige plasser etter hovedopptaket, skjer tildelingen av disse fortløpende. Det er bare å ta kontakt med styrer.

Åpningstiden er 7:30 - 16:30 fem dager i uka, 11 måneder i året. Barnehagen er stengt juleuken og påskeuken, og 3 uker i sommerferien. Det er også 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret.

Foreldrebetalinger er for tiden: kr 2730,- pr mnd. + kost 200,- .

Depositum på kr. 3000,- skal innbetales når plass tildeles. Dette tilbakebetales i sin helhet når barnet slutter i barnehagen.